Jsme Blanická, těší nás

Malá školka s velkým srdcem

Psát o Mateřské škole Blanická v Olomouci, která je pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména s autismem, je jako psát o člověku, který žije velmi bohatý, inspirativní a osobitý život.

Tímto vás zveme do komorního prostředí více než sto let staré vily, která svým dispozičním řešením vytváří přirozenou strukturu právě pro děti s autismem.

Nerozumíme světu, ale je místo, kde rozumí nám

Cílovou skupinou jsou u nás děti s poruchou autistického spektra.

Opíráme se o TEACCH program a strukturovanost v učení, ale využíváme pouze prvky. Cílem je dát dítěti pocit důvěry v sebe i život, a tím získat větší otevřenost a prostor pro nejen "tzv. své žití", ale pro soužití. Daří se nám to právě proto, že se nedržíme obecných schémat, ale i plán a program vnímáme jako živý a tvořivý proces.

S Blanickou je žití krásné, co nebylo, již je jasné

Motto sice lehce zavání "revolučními" sliby, ale nic takového za ním není. Je o prvním kontaktu, kterým příběh začíná.

Rodiče, kteří si nás najdou mají vždy příležitost osobního poznání a zkušenosti na místě samém. Jsou seznámeni s nabídkou vzdělávání, podmínkami, odbornou erudicí a je jim dán prostor seznámit nás se svým příběhem. Je přijímáno nejen dítě, ale celá rodina. Naše role je být oporou a průvodcem, a vytvořit zázemí se špičkovou odbornou péčí.

Místo, kde výjimka tvoří krásu

Výjimka, která tvoří krásu je pojetí přístupu k dětem a rodinám, které u nás žijí své příběhy a my máme tu čest stát s nimi "na startu."

Do příběhů vstupujeme s citem a respektem, kde individuální přístup je prioritou.

Blanická žije na plno! ♥

Blanická žije na plno! ♥

A pořád se u nás něco děje!

Oznámení pro rodiče o výši školného pro rok 2024/2025

Oznámení pro rodiče o výši školného pro rok 2024/2025

Novinka / 17. 6. 2024

Vážení rodiče, Rada Olomouckého kraje rozhodla na své schůzi o stanovení měsíční výše úplaty 500 Kč za předškolní vzdělávání pro děti v… Více

ZÁPIS DO MŠ 2024

Novinka / 28. 5. 2024

Více

Nové příležitosti má Blanická v šablonách...

Nové příležitosti má Blanická v šablonách...

Novinka / 20. 5. 2024

Nové příležitosti má Blanická v šablonách... Více