Místo plné života

O školce

Zveme vás do komorního prostředí více než sto let staré vily, která svým dispozičním řešením vytváří přirozenou strukturu právě pro děti s autismem. Pokud jsme v úvodu zmínili bohatost našeho života, tak musíme dodat i lehkost, která nás vede k pojetí našeho života plného příběhů v mottech.

Nejsme jen školkou, jsme metodou

Nejsme jen školkou, jsme metodou

Metodou, která do života vnáší změny v myšlení a pojetí toho, co je výchova, učení, integrace, inkluze. V oblasti výchovy je to vytváření příležitostí pro poznání a setkání se s pravidlem.

Děje se tak prostřednictvím vlastní zkušenosti, autenticity a potkání se se sebou samým. Prostředkem je posílení sebevědomí přes vlastní zdroje v každém dítěti ve spojení s okolním světem.

MÁME ZA CÍL ODKRÝT V NAŠICH DĚTECH TALENT A TEN UKÁZAT A UVÉST DO ŽIVOTA.

Na poli vzdělávání dětí s autismem jsme značkou, která má hodnotu nejen v ČR, ale i ve světě (USA, Finsko, Čína, Itálie, Rusko, Řecko, Chorvatsko...), kde jsme partnery a supervizory jak univerzitám, tak konkrétním lidem, kteří jdou po značce naší exkluzivity a kvality.

Jdeme s odvahou do experimentů a nových metod.

Říkáme ANO tam, kde papíry říkají NE

Cílovou skupinou jsou u nás děti s poruchou autistického spektra. Opíráme se o TEACCH program a strukturovanost v učení, ale využíváme pouze prvky.

Cílem je dát dítěti pocit důvěry v sebe i život, a tím získat větší otevřenost a prostor pro nejen "tzv. své žití", ale pro soužití. Daří se nám to právě proto, že se nedržíme obecných schémat , ale i plán a program vnímáme jako živý a tvořivý proces.

Říkáme ANO tam, kde papíry říkají NE
Naše terapie je život...

Naše terapie je život...

je název našeho školního vzdělávacího programu. Už v názvu nese přípravu nejen na školu, ale život sám, v té nejpřirozenější podobě, s kvalitní nabídkou nejen vědomostní, ale zejména spektrem příležitostí.

"Terapie životem" v sobě má individuální, partnerský přístup s pravidly, které maximálně rozvíjí a akceptují osobnost a potenciál každého z dětí. S tím ladí a dětskou duši hladí přístup "KIDS´SKILLS", hravý a na řešení zaměřený přístup při práci s dětmi, který jsme nejdříve naplňovali a teprve následně pojmenovali a jsme mezinárodně certifikovaným místem pro tuto metodu.