Jmenování pověřence

Správce Mateřská škola Olomouc, Blanická 16, se sídlem Blanická 471/16, 779 00 Olomouc, Hodolany, IČ: 66181500 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ:04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

  1. ID datové schránky5b36car
  2. adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
  3. telefonní číslo:703 140 006, 733 281 378, 732 464 854
  4. e-mail:poverenec@gdprdoskol.cz