Srdce plné radosti

Naši sponzoři

Radost v našem případě personifikujeme na pevnou součást našeho blanického hráčského týmu. Každý den je s námi, vstupuje do profesních i osobních rovin a přesahuje tzv. šedou branku, kterou se k nám přichází. Šedá je pouze barva, nikoli energie, kterou u nás máme. S jistotou jí nakazíme každého, kdo za námi přijde.

Přijímáme s pokorou :)

od našich skvělých PATRONŮ
Věrušky Novotné a Zdenka Zukala

PESTROST JE OBRAZ ŽIVOTA...

...a spojení se špičkovými sportovci Sigmy Olomouc je důkazem, že pohyb na hřišti může mít právě podobu nádherné podpory, která obohacuje obě strany a zaručuje kvalitní tah na branku. Inspiraci u nás nachází i Armáda ČR, managementy nadnárodních firem, odborníci z řad lékařů, terapeutů a koučů.

  • manželé Oulehlovi
  • Lenka Holly
  • MUDr. Jana Černá
  • pan Čapka
  • paní Němčicová
  • paní Burďáková

a všichni naši fanoušci!